profile-bg

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wskazujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Open Fight's Night Łukasz Przybylski z siedzibą przy ul. Polna 65, 87-100 Toruń NIP 9562166443, REGON 340893546.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy – świadczenia usługi transmisji wydarzenia Open Fights Night. 
  3. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firma IN4YOU Jacek Chęciński, ul. Rutskich 1/1, 09-400 Płock, NIP 7742855189, REGON 360492079 - realizator transmisji online) oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.
  4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  5. Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym profilowaniu.
  7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@openfightsnight.pl.